ادوات ریلی

توضیحات پروژه

تولید انواع اتصالات و متعلقات خطوط ریلی معادن تولید بغلبند ریل ، کفشک ، پولک ،پابند ،کلمپ، تراورس آهنی انواع پیچ و مهره مخصوص ریل ریل خم کن دستی و هیدرولیک انواع سوزن چپگرد ،راستگرد و مرکب

جزئیات پروژه

  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395